• Proteini   približno 50 do 70 grama   12 do 20 procenata unosa kalorija u vidu proteina
  • Ugljeni hidrati   minimum 125 grama, optimalno 350 do 400 grama  55 do 65 procenata unosa kalorija u vidu ugljenih hidrata
  • Masti   približno 30 do 65 grama, zavisno od potrošnje kalorija  25 do 30 procenata unosa kalorija iz masti
  • Vitamini – posebne količine navedene su u Preporučenim dnevnim količinama (PDK)
  • Minerali – posebne količine navedene su u PDK
  • Voda – 2 do 3 litra dnevno
Možda želite da saznate više
ZAŠTO JE TAKO TEŠKO NAPRAVITI PAMETAN IZBOR HRANE?HRANLJIVE MATERIJE NUTRIJENSI

Leave A Reply:

(optional field)

No comments yet.